... is deze praktijkgerichte professionaliseringsdag een waardevolle aanvulling in jouw praktijk.

Iedere cel in ons lichaam wordt gemaakt van wat er via de voeding wordt aangevoerd. Als we drie weken niet eten of drie dagen niet drinken gaan onze lichamelijke functies verloren waarmee ook onze draagkracht verslechterd. Het begeleiden van cliënten in onze praktijk is balans in draaglast en draagkracht een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

Het lichaam van onze cliënt biedt ons werkmateriaal, de gedachtes, gevoelens en ervaringen van onze cliënten. In een integratieve manier van werken zijn zelfinzicht, gewaarzijn en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt essentieel in de behandeling. Hiervoor is energie nodig en deze energie komt op lichamelijk niveau letterlijk uit de onze voeding. Aandacht voor voeding is dus essentieel binnen de therapeutische praktijk. 

Binnen de aanvullende gezondheidszorg hebben we allemaal geleerd om integratief naar de mens te kijken. Oftewel we zien de mens als een geheel. De klacht of het probleem dat de cliënt ervaart wordt bezien als onderdeel van de totaliteit van zijn leven. De beïnvloeding van alle losse onderdelen van iemands leven op de klacht wordt bekeken. Zo worden alle beïnvloedingen oftewel medeoorzaken in kaart gebracht. Een plan van aanpak wordt hierop afgestemd. Tenslotte is het zo: Als je de oorzaak niet aanpakt dan gebeurt er niets!

 

Meer info...

local

Tijdens het therapeutisch begeleiden van mensen van alle leeftijden, is het gebruik maken van tekeningen een interventie techniek, die veel informatie kan geven over een situatie of een gemoedstoestand waarin de cliënt zich bevind. Een cliënt vertelt iets in zijn tekening en wij kunnen aan de hand van de universele en symbolische betekenis, deze beeldende taal leren "verstaan". De beeldende taal heeft geen woorden, maar wij kunnen er in samenspraak woorden aan gaan geven.

  • Tekeningen kunnen gebruikt worden voor het exploreren van een huidige toestand, of een gewenste toestand.
  • Tekeningen kunnen informatie geven over actuele levens- of gezinssituaties.
  • Tekeningen kunnen ook ingezet worden in de begeleiding, als woorden te lastig zijn n.a.v. traumatische gebeurtenissen, spreken tot blokkades leidt of gesprekken vastlopen op cognitieve afweerprocessen.
  • Dynamisch tekenen kan ingezet worden om stap voor stap fysieke en emotionele reacties in beeld te krijgen van een proces, die de levenskwaliteit vermindert ( bv. hyperventilatie, angstaanval, niet kunnen inslapen, etc.).
  • Tekeningen zijn dynamisch en organisch in hun vormgeving. Ze geven een vertaling in een beeld in de zichtbare buitenwereld, van de interne onzichtbare belevingswereld. Daarnaast is tijdens het proces van het tekenen, waar te nemen hoe de cliënt reageert en omgaat met hetgeen ontstaat op het papier.

Tekeningen kun je dus op allerlei manieren inzetten, als je met cliënten werkt. Tijdens deze dagen zullen tekeningen en teken-interventies centraal staan. 

Meer info...

local

Toch gaat het hier niet om het onder de knie krijgen van diagnostische methoden die in de psychiatrie worden gebruikt. Daar hoeven wij ons als (complementair) therapeut of coach niet mee bezig te houden. Waar gaat het dan wel over?

Over de vaak dunne scheidslijn tussen mensen met psychische klachten en mensen met psychiatrische problemen en hoe je kan onderzoeken waar je precies mee te maken hebt voordat je een beslissing neemt die hoe dan ook van grote invloed kan zijn op het leven van de cliënt.

Meer info...

local

Laat je op deze Introductiedag dag verbazen door de wondere wereld van de spiertestmethode bekend van Touch for Health en Kinesiologie! Gemakkelijk te leren en breed inzetbaar.

Deze bij- en nascholing is bedoeld voor zelfstandig werkend therapeuten en coaches, die (nog) meer willen weten over de achtergronden van vitale energie, het spiertesten en kinesiologie. Kinesiologie kun je zien als de effectieve combinatie van fysiotherapie, psychologie en acupunctuur. Kinesiologie maakt gebruik van de spiertestmethode. Met deze non-verbale testmethode wordt eenvoudig, zonder apparatuur, snel en zonder veel praten stressfactoren en de bijbehorende (energie)-blokkades opgespoord en weggenomen. Deze bijzondere manier van werken sluit aan bij de eigen wijsheid van het lichaam waarmee je direct leert communiceren. Het resultaat: meer energie en beter in balans! Je kunt na deze dag het geleerde direct toepassen. Ook kan deze methode gemakkelijk geïntegreerd worden binnen de eigen manier van werken. 

Kortom: Een mooie kans om meer dan 25 jaar ervaring met kinesiologie in een notendop aangereikt te krijgen!

Wil je meer weten over Henk? Lees een mooi artikel over een bezoek aan de kinesiolooog.

Meer info...

local

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: