Circulatiestelsel

Vorm: MPsBK
Vakcategorie(├źn):


Terug

Omschrijving Circulatiestelsel

Het Circulatiestelsel omvat het hart en de bloedvaten. Dit stelsel is van levensbelang. Verstoringen in de bouw en functie kunnen levensbedreigend zijn. Ziekten en aandoeningen van het hart en de bloedvaten vormen na kanker de op één na grootste doodsoorzaak in Nederland.

De kans dat een complementair therapeut te maken krijgt met een cliënt/patiënt welke lijdt aan hart- en vaatziekten (HVZ) is niet ondenkbaar. Om tot een optimaal contact en een optimale behandelrelatie te komen is het van belang dat de therapeut kennis en meer inzicht krijgt in de achterliggende principes van de normale fysiologie, pathologie en pathofysiologie van het circulatiestelsel. De aangeboden lesstof is een verdieping/verbreding op de reeds verkregen kennis vanuit de Medische Basiskennis.

Tijdens de lesdag wordt, met name, dieper ingegaan op de speciële pathologie. Hierbij worden de verschijningsvormen, de diagnostische en therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden behandeld.

Aan het einde van de lesdag wordt de verkregen kennis plenair getoets aan de hand van een gepresenteerde casus. 

Doel

De student is aan het einde van de lesdag wegwijs in de complexe materie van het Circulatiestelsel en heeft verdiept inzicht in de anatomie, fysiologie en pathologie van het circulatiestelsel.

Daarnaast heeft de student: 

  1. Begrip van de betreffende nomenclatuur en kan correspondentie mbt  het Circulatiestelsel begrijpen en relevante beschouwingen in de media hierover volgen
  2. De kennis om te parafraseren zodat op professionele wijze een gesprek gevoerd kan worden  met cliënten
  3. De noodzakelijke kennis om de alarmsignalen van het Circulatiestelsel (Rode Vlaggen) te begrijpen en te reproduceren en hierdoor een adequate en professionele verwijzing te kunnen toepassen.

 PLATO categorie: Verdieping Circulatiestelsel / Pathologie

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. De bijscholing is bedoelt als bij en nascholing op het gebied van Medische en Psychosociale Basiskennis en dus geschikt voor dit specifieke doeleinde.


Bijscholingen in de categorie MPsBK

Depressie en antidepressiva

Hulpverleners komen vaak in aanraking met cliënten met depressieve klachten die vaak anti-depressiva voorgeschreven hebben gekregen.Door de symptomen in een breder en ook systemisch perspectief te plaatsen, wordt een zekere logica zichtbaar. Dat biedt aangrijpingspunten voor het effectief...

DSM-5

Deze bijscholingsdag is bestemd voor therapeuten en coaches die meer willen weten over de relatie tussen mensen met ernstige psychische klachten en de wijze waarop de DSM-5 deze diagnosticeert.

Overdracht- Tegenoverdracht

De meeste hulpverleners zijn niet onbekend met het fenomeen van de overdracht, staan er ook wel bij stil, maar in veel gevallen komt het mogelijke besef pas achteraf. Hulpverlener en cliënt bevinden zich dan vaak al geruime tijd in een negatieve spiraal die over en weer pijnlijke gevoelens kan...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: