Terug

Omschrijving In stilte vrij

In je praktijk is een existentiële benadering van therapie van groot belang willen we de werkelijkheid van onze eigen kwaliteiten en grenzen ontdekken. We gaan tijdens deze vierdaagse op zoek naar wie we werkelijk zijn en ontdekken dat we niet moeten zijn. Als mens hebben we een natuurlijke drang naar zelfontplooiing, als we maar de obstakels op ons levenspad uit de weg geruimd hebben (Karen Horney - Neurosis and Human Growth). Dan pas zullen we onze kwaliteiten en grenzen leren kennen, ons volledig ontplooien en ontwikkelen tot echte volwassene, zo ook als een eikel zich ontwikkeld tot een krachtige en stevige eik. Ieder mens heeft de wens om te groeien, om wilskrachtig te zijn, om levenslustig te zijn, liefdevol. We hoeven slechts wakker gemaakt te worden met mogelijkheden en methodieken. De drang naar zelfontplooiing in de mens doet de rest.

'In stilte vrij' gaat uit van de existentiële benadering om onszelf te verdiepen in methodieke mogelijkheden naar het wakker maken van onze werkelijke 'ik'. "Wij mensen hebben het niet getroffen. Het lijkt alsof we voortdurend op zoek zijn naar de betekenis van het leven, terwijl we in een wereld zijn terechtgekomen die geen enkele intrinsieke betekenis heeft. Een van de belangrijkste taken in ons bestaan is een betekenis aan het leven te geven. Tegelijkertijd vergeten we dat we de zingeving zelf hebben bedacht en deze weer kan lijden tot een zingevingcrisis. Het ont-wikkelen van onze primaire afweermechanisme leert ons onze grenzen kennen, leert ons gevoelens, emoties, angsten, teleurstellingen te erkennen. We leren tijdens 'In stilte vrij' dat ons primaire afweer een kind-deel is en hoe we deze vanuit 'stilte' de 'vrijheid' kunnen beleven in het nu en te integreren in ons volwassen bestaan.

De natuurmystiek
In stilte vrij' staat de natuur centraal in onze ont-wikkeling en verdieping van het 'ik'. De natuur heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in mijn leven. In alle oude culturen nam de natuur een belangrijke plaats in en leefde de mens vreedzaam samen met de natuur en sprak hun taal. Al vele decennia ligt de nadruk op het wetenschappelijke en rationele en zijn we haar elementen gaan beschouwen als dingen die gescheiden zijn van ons 'ik' en zien het eigenlijk niet veel meer dan een voorwerp. Deze benadering heeft de natuur beroofd van haar mystiek en spiritualiteit. We voelen niet meer wie we zijn en wat we voor mogelijkheden hebben. De titel van deze vierdaagse 'In stilte vrij' geeft vooral aan dat we meer één kunnen worden en de natuur kunnen gebruiken om zingeving toe te laten. Wij zullen dan ook tijdens deze vierdaagse alle natuur elementen aandacht geven. Het brengt ons onze kinderlijke verwondering over de wereld en eigen omgeving terug en wekken opnieuw ons verloren gegaande geloof en magie, dromen en onbegrensde mogelijkheden.

Van chaos naar 'Stilte' naar 'Vrij'
Ben jij nieuwsgierig van aard? Ben je op zoek naar verdieping in je leven en je therapeut zijn? Ben jij opzoek naar effectieve methodieken die ons dichter bij ons bestaan kunnen brengen? Wil jij een exclusieve ervaring ontwikkelen? Deze vierdaagse is een eenmalig en zal zeker de komende jaren niet weer op mijn agenda komen te staan! Het gaat hierbij om mijn spirituele intentie en de periode heeft ook een spirituele energie. "Volle maan".

Interventies die wij gaan behandelen

Natuurmystiek en Wandelcoaching
De natuur en onze omgeving gebruiken we door in beweging te komen, door in stilte te wandelen en de elementen uit de omgeving te ontdekken. Het lopen in de natuur zullen we in de ochtend gloren gaan ervaren en stimuleert ons om eventuele blokkades te herkennen. Tijdens Wandelcoaching passen we het gebruik van de natuur toe en wat we daar tegen komen kan een krachtige methodiek zijn in de persoonlijke begeleiding en ons tot grote nieuwe inzichten laten komen.

Stoelendans
Vier stoelen worden er gebruikt als methodiek om inzichten te krijgen in onze primaire afweer en behoefte delen. De stoelen zijn een geweldig hulpmiddel om duidelijkheid te bieden wanneer en waar we ons wel en niet comfortabel voelen. We leren onze grenzen te plaatsen, we onderzoeken op een speelse en effectieve manier die delen in ons die belemmerende krachten uitoefenen. Onze innerlijke kinddelen worden door de volwassene verhelderend en krijgen die plek in ons leven die naar 'vrij' zijn leidt.

Afweermechanismen
Als zich een vervelende of nare situatie voordoet hebben we de neiging om naar buiten toe te reageren en situaties te verpersoonlijken. Vaak is dat een manier om de werkelijke pijn, het ontstaan van de pijn, niet te hoeven voelen om zo onszelf te beschermen. Hoe reageer jij in je werk als therapeut/coach/professional in het contact met cliënten? Via deze methodiek leren we onze afweermechanismen kennen en herkennen. Door onze cliënten kunnen we groeien. Sterker nog: 'Ik kan de ander niet veranderen, de ander veranderd zichzelf'. 'Als wij veranderen veranderd onze omgeving mee'.

Sjamanic Sweat-lodge
De Sweat-lodge is een oude traditionele sjamanistische rituele verdiepingsreis naar reiniging van lichaam en geest. De elementen van de natuur staan centraal om dichter tot inzichten en ons 'ik' te komen. Aarde, water, vuur en lucht zijn de elementen die we toelaten om onze processen te helen en verbinding te geven. Het maakt dat we dichter bij ons zelf komen en onze grenzen leren kennen. Tijdens de vierdaagse zal dag drie geheel in het teken staan van integratie en grenzen. We zullen tijdens de traditionele sweat-lodge met respect en liefde contact maken met de elementen in ons bestaan.

Doel

  • Je leert de natuur te integreren in je therapeutische vaardigheden
  • Je leert trance inducties die zelfbewustzijn verdiepen
  • Je leert het herkennen en benoemen van primaire afweer systemen
  • Je leert het toepassen van de aangereikte methodieken ter verdieping van zelfrealisatie
  • Je leert inzichten te integreren in je leven
  • Je leert 'stil te zijn' om je grenzen en comfort zone te herkennen
  • Je zult je nieuwe 'vrij'heid in je nieuwe doelen te integreren
  • Je leert de Wandelcoaching toe te passen en je werk en leven

Doelgroep

Met elkaar
Deze intensieve vierdaagse is ontwikkeld voor therapeuten, coaches, psychologen en alle hulpverleners die werken met cliënten met psychosomatische, angst- en traumaklachten. Tevens gun ik jouw (ex)cliënten, je partner, je familie of je kennissen om deze vierdaagse te beleven als een verdiepende afsluiting of een nieuw begin van hun thema’s en een weg naar nieuwe mogelijkheden. Alle deelnemers dienen vrij te zijn van fysieke of psychische klachten en geen psychemedicatie te gebruiken.


Bijscholingen in de categorie Kindertherapie

EMDR opleiding

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met...

Familieopstellingen kinderen

Liefde is voor elk kind het meest belangrijke houvast in zijn leven. Dat gold ook voor zijn ouders toen zij kinderen waren en ook weer voor hun ouders. Soms is het gezin door bepaalde gebeurtenissen volstrekt in wanorde geraakt, zoals bij ouders die uit liefde hun eigen ouders gesteund hebben,...

HSP kinderen

Deze kinderen vallen op doordat ze snel overprikkeld kunnen raken en vaak moeite hebben met hun emotieregulatie. Daardoor komen ze vaker in conflict met hun omgeving en wordt hun gedrag niet altijd op de juiste wijze uitgelegd. Het kan ook voorkomen dat een kind zich terug trekt en lange tijd...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: